Föreningsnytt

17/4-2023

Årsmötet klubbade att även i år blir sommaravgiften 300:- För er som tränar strövis kostar det 20:- / per gång.

Sammandrag från årsmötet 26/11-2022

Styrelsen består av en ledamot från varje förening som är medlem i Boulealliansen i Vänersborg . Omval ; Ordförande Bengt Arwidson SPF , Sekreterare Berit Andersson Siviken, Kassör Tommy Ericson Skjut&Smek , Ledamot Gunnar Jared PB , Ledamot Kjell Sjöberg PRO Avgående Per-Arne Söderström ersätts av Birgitta Karlsson Aktiva Seniorer som också väljs till V.Ordförande . Revisorer Tomas Hallqvist och Håkan Fransson .

Per-Arne var med och startade Boulealliansen 2010 och varit en viktig kugge i verksamheten sedan dess. Han har skött sponsor verksamheten och uthyrning av boulehallen under dessa år. Att han dessutom varit en inspirationskälla med sin humor gör att vi kommer att sakna honom på våra möten. Nu får han mer tid att träna boule, det kan han behöva 🙂

Mötet klubbade att sommaravgiften på 300:- skall vara kvar även nästa sommar .

Ove Olssons och Doris Lundin Siviken förfrågan om hjälp till en stor tävling i Plantaget Vänersborg bifölls .Det bestämdes även att Alliansen skall söka medlemsskap i Svenska bouleförbundet .

Boulealliansen i Vänersborg verksamhetsår är Oktober-September, medlemsavgiften är 1000:- .

Söndagsspel 11,00 – 13,00 Boulehallen . Nybörjare välkomna . Ansvarig, se jourlistan nedan .

Jourlistan uppdaterad 12/1- 23

Spel inne i hallen 1/10 – 30/4 – 2023

Spel inne i boulehallen kostar som tidigare 30:- per speltillfälle ( ca. 2 tim. ) Organiseras av föreningarna efter spelschemat. Till Söndagsspelet är alla föreningar välkomna och även nybörjare , ansvarig se jourlista .

1/5 – 30/9 – 2023 Spel ute på Sjövallen

Även i år gäller en fast avgift ( 300:- ) då spelar vi hur mycket vi vill i medlemsföreningarna .

Vid dåligt väder finns det möjlighet att spela inne , ingår i avgiften .

1

1/1-2022 Denna sida är vikt till information för medlemmarna i Boulealliansen . Aktiva seniorer , PB, PRO, Siviken, SPF ( Lilla Paris ) och K.F. Skjut och Smek

Utdrag ur årsmötesprotokollet 24/11-21

Vilken information ?

Möten, fester, interna tävlingar, ändring av träningstider mm. Skicka info. till mail; tommyericson46@gmail.com eller sms till 0706735130

Vill ni se nyheter för Boulealliansen tryck på Nyheter .

%d bloggare gillar detta: